PROJECTEN

Terug naar Projecten

Bureaustudiefase He Dreiht OWF

NjordIC is door EnBW gecontracteerd om explosieve-gerelateerde diensten te leveren voor het He Dreiht Offshore Windproject in de Duitse EEZ.

Onder het eerste contract, dat in het 1e kwartaal van 2022 van start is gegaan, heeft NjordIC een bureaustudie uitgevoerd, waarbij zowel een historisch vooronderzoek als een risicoanalyse zijn opgesteld. Hierbij is een multidisciplinaire benadering van de risico's van explosieven toegepast.

"De gedetailleerde UXO-kennis en -expertise van NjordIC zal worden gecombineerd met bodem- en metocean-expertise om een uitgebreide projectspecifieke risicobeoordeling te implementeren en te leveren", aldus Erik Wildeman.

Aansluitend heeft NjordIC assistentie verleend tijdens de aanbestedingsfase om EnBW te adviseren bij het selecteren van de aannemer op basis van EMVI.

He Dreiht ligt ongeveer 85 kilometer ten noorden van het eiland Borkum en 95 kilometer ten westen van het eiland Helgoland.