PROJECTEN

Terug naar Projecten

UXO Client Representative Kaskasi II

In opdracht van RWE heeft NjordIC een UXO client representative geleverd om namens RWE toezicht te houden op de UXO ID&C werkzaamheden op het OWF Kaskasi II. De uitvoering van de werkzaamheden lag bij Boskalis Hirdes EOD die voor genoemde werkzaamheden de Kamara heeft ingezet.

In de voorbereidende fase heeft NjordIC RWE ondersteund in het opstellen van aanbestedingsdocumentatie.