Historisch vooronderzoek

In deze fase van het project ligt de focus op het verzamelen van zoveel mogelijk oorlogsgerelateerde gegevens om te beoordelen en te analyseren of het onderzoeksgebied verdacht is en – zo ja, welk type explosieven aanwezig zouden kunnen zijn.

NjordIC heeft uitstekende bronnen in en contacten met de relevante archieven, zoals o.a. het het Nationaal Archief (Londen), Bundesarchiv-Militärarchiv (Freiburg), Het Nationaal Archief (Washington) en nog veel meer lokale archieven en lokale historici. We werken ook nauw samen met lokale deskundigen. Alle relevante gegevens zullen worden onderzocht en geanalyseerd om bovengenoemde vragen te beantwoorden en om de klant te adviseren over eventuele vervolgacties (indien nodig).

Ik wil advies!

NIEUWSGIERIG NAAR ONZE
PROJECTEN?