PROJECTEN

Terug naar Projecten

Begeleiding werkzaamheden Namibe, Angola

In opdracht van Griner  Engenharia SA heeft NjordIC in een snelle actie diensten geleverd met als doel om de baggerwerkzaamheden in Namibe (Angola) veilig te kunnen laten uitvoeren.

In een tijdsbestek van 1,5 week heeft NjordIC een quick scan uitgevoerd om vast te stellen of het gebied verdacht was en welke typen explosieven konden worden verwacht, waarna direct aansluitend een risicoanalyse is aangeleverd en beheersmaatregelen zijn gedefinieerd. In hetzelfde tijdsbestek mobiliseerde NjordIC twee EOD-experts om de maatregelen te introduceren en begeleiding te geven aan de baggerwerkzaamheden.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door het Nederlandse baggerbedrijf Van Oord met de sleephopperzuiger "Lelystad".

Het gehele werk is conform de daarvoor opgestelde tijdsplanning opgestart en uitgevoerd.