PROJECTEN

Terug naar Projecten

UXO Services OWF HKN voor Van Oord

Van Oord heeft een contract gegund aan NjordIC voor UXO-adviesdiensten voor het offshore windproject Hollandse Kust Noord.

Onder het contract zal NjordIC een UXO-risicoanalyse opstellen en een werkmethodiek aanleveren op basis waarvan de risico's tot een acceptabel niveau worden teruggebracht. Tevens zal NjordIC het traject begeleiden van de surveyfase via de ID &C-fase tot aan de definitieve ALARP-certificering. De operaties zullen worden uitgevoerd onder de  Nederlandse CS-OOO-regelgeving en zullen zich richten op een pragmatische en efficiënte risiconeheersing voor Van Oord.

Het contract duurde twaalf maanden en heeft gelopen tot het tweede kwartaal van 2022.

Het CrossWind-consortium, bestaande uit Shell en Eneco, selecteerde Van Oord in de zomer van 2021 als Balance of Plant-aannemer voor het  offshore windproject Hollandse Kust Noord, na het winnen van de aanbestedingaanbesteding voor de bouw van het project.

Als aannemer van Balance of Plant organiseerde Van Oord de engineering, inkoop, constructie en installatie van de funderingen, de inter-array kabels en het transport en de installatie van de windturbines.

Crosswind ontwikkelde Hollandse Kust Noord zo'n 18,5 kilometer uit de Nederlandse westkust, nabij het offshore windpark Egmond aan Zee.

Het 759 MW offshore windpark, dat  69 Siemens Gamesa 11 MW turbines zal omvatten, moet in 2023 volledig operationeel zijn